Garanție

Produsele comercializate de către SC Neopart Supplier SRL prin intermediul neo.parts sunt însoțite de factura, bon fiscal și certificat de garanție.

Garanția legală se oferă în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate, care transpune în dreptul român Directiva 1999/44/EC și nu limitează, ignoră sau restricționează direct sau indirect drepturile legale și interesele legitime ale cumpărătorului, așa cum sunt prevăzute de lege.

Produsele comercializate de către SC Neopart Supplier SRL sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor și listelor editate de către producători.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul asupra oricărui defect constatat în perioada de garanție. Garanția este oferită produselor care prezintă defecte de fabricație. În cazul în care o piesă nu poate fi schimbată sau reparată, atunci se va restitui contravaloarea ei.

Garanția este valabilă atunci când piesele se montează într-un service autorizat de către Registrul Auto Roman (R.A.R).

În termenul de garanție, se asigură garanția produselor defecte din cauze neimputabile consumatorului, prin reparare sau înlocuire.

Termenul maxim de soluționare a cererii de acordare a garanției este de 15 zile calendaristice și curge de la data la care SC Neopart Supplier SRL a luat la cunoștință de deficiențele reclamate de consumator. Această dată coincide cu data la care produsul reclamat defect, însoțit de toate documentele necesare, enumerate mai jos, a fost recepționat efectiv de către SC Neopart Supplier SRL.

Piesele de folosință îndelungată beneficiază de un termen mediu de garanție de 18 luni, începând cu data înscrisă pe factură.

Piesele auto de folosință îndelungată sunt: arcurile și amortizoarele, ambreiajele, elementele de caroserie, sistemele de eșapament, farurile și stopurile, pompele, piesele de motor etc.

Piesele auto ce au caracter consumabil nu beneficiază de garanție. Piesele cu caracter consumabil sunt cele din următoarele categorii: filtre (de aer, de combustibil, de polen, de ulei etc.), becuri auto, lichide auto (soluții spălare parbriz, antigel, uleiuri, lichid de frână, aditivi), ștergatoare auto (parbriz, lunetă, far etc.), elementele de aprindere (bujii), elemente de etanșare etc.


Cumpărătorul care va reclama o situație de defectare în termenul de garanție va prezenta împreuna cu piesa/piesele în cauză, următoarele documente:

 • Factura de achiziție sau bonul fiscal emisă de către SC Neopart Supplier SRL
 • Certificatul de garanție care a fost eliberat la vânzare
 • Dovada efectuării montajului într-un atelier de reparații autorizat de către Registrul Auto Roman (R.A.R.) pentru tipul de manoperă executată (factura fiscală și deviz de montaj)
 • În cazul compresoarelor de aer condiționat obligatoriu: copie factură achiziție filtru uscător și supapă expansiune. Din devizul de montaj trebuie să reiasă ca s-au schimbat compresorul, filtrul uscător, supapa de expansiune, iar instalația de aer condiționat a fost curațată.
 • Documentul emis de către atelierul de reparații autorizat prin care se constată defecțiunea și sunt explicate cauzele apariției acesteia, inclusiv raportul generat de tester/diagnoză, acolo unde este cazul (ex. debitmetre, supape EGR, senzori, componente electrice, sonde lambda, amortizoare, discuri frâna etc.)
 • Copie dupa autorizația tehnică RAR a atelierului de reparații în care s-a efectuat montajul
 • Reclamație garanție care se eliberează de către vânzător (acolo unde este cazul)
 • Copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului în cauză.

neo.parts nu își asumă răspunderea garanției, iar aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

 • Piesa nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. pentru tipul de manoperă executată
 • Piesa nu a fost montată corespunzator sau a fost montată împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate
 • Piesa a fost folosită în alte scopuri decât cele indicate de producator
 • Piesa nu a fost identificată corect din cauza prezentării unor date eronate de către cumparator sau nu a fost comparată la montaj cu piesa de înlocuit
 • Piesa s-a uzat sau s-a deteriorat din cauza suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările și reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau impuse de producător
 • Automobilul a fost folosit în condiții necorespunzatoare (taximetrie, raliuri, competiții sportive etc.)
 • Automobilul a suferit un accident sau a fost supus unor factori externi, fenomene ale naturii sau de altă natură
 • Piesele prezintă urme de lovituri, îndoituri, deformări, rupturi etc.
 • Piesele prezintă o uzură normală (firească)